۷ نرم افزار سودمند برای کار در خانه

۷ نرم افزار سودمند برای کار در خانه کار کردن در خانه حواس بسیاری از افراد را پرت کرده و بعد از دو یا سه ساعت کار فشرده، تمرکز آنها را بهم می‌ریزد. اینجاست که وسوسه‌ی کار با رسانه‌های اجتماعی و صحبت با دوستان، از زمان باارزش کاری می‌کاهد. جز این، عوامل بسیار دیگری وجود....