۸ دلیل اصلی شکست خوردن بیشتر کارآفرینان

کارآفرینی واقعاً موضوع پیچیده‌ای است. اگر کارآفرینان همیشه بهترین عملکرد خود را نشان ندهند، احتمال شکست آن‌ها بسیار زیاد است. تحقیقات نشان داده که بیش از ۱۰ درصد تمام سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سال دوم هم به آن طرف نمی‌رسند و متأسفانه کارآفرینان شکست می‌خورند. بخش زیاد دیگری نیز در سال‌های بعدی شکست می‌خورند. در این....