۹ راز افزایش بهره‌‌وری از زبان موفق‌ترین افراد این روزها

صبح زود بیدار شدن و ورزش کردن دو نکته بهره‌وری هستند که همیشه به آن‌ها تاکید می‌شود. اما در طی این ۲ سال اخیر اولویت‌های جدیدی شکل گرفته که به همراه آن‌ها، راه‌های جدیدی هم برای انجام کارها به وجود آمده است. در این مقاله، ۹ فرد بسیار موفق و پیشتاز در صنایع مختلف توضیح....