۹ روش پنهان برای ایجاد روابط مؤثر در محیط کار

رابطه کاری شما با همکارانتان چطور است؟ رابطه‌‌‌تان فقط در حد تماس‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و جلسات است؟ یا شاید هم بدتر، فقط با ایمیل مکاتبه می‌کنید و چیزی جز اسم یکدیگر را نمی‌شناسید؟ فکر می‌کنید تمام همکار‌ها چنین رابطه‌ای با همدیگر دارند یا اینکه فقط شما قادر به برقراری ارتباط نیستید؟....