۹ نکته‌ی مهم برای انگیزه دادن به کارکنان دورکار

۲ سال گذشته علیرغم تمام رویدادهای ناگوار مرتبط با همه‌گیری کرونا، یک مزیت بزرگ به همراه داشت و آن هم گسترش موقعیت‌های دورکاری بود. در این مدت، بسیاری از شرکت‌ها و ادارات چاره‌ای جز استفاده از دورکاری نداشتند. برخی هم روش‌های نیمه دورکاری و نیمه‌‌‌حضوری را پیش گرفتند. در هرحال، این سبک‌های کارکردن انعطاف و....