10 اشتباه رایج کسب و کارها در دیجیتال مارکتینگ

تمامی کسانی که به دیجیتال مارکتینگ روی آورده‌اند، از مزایای شگفت انگیز آن باخبر هستند. اما کمتر کسی می‌داند که برای دیجیتال مارکتینگ به بهترین نحو ممکن، لازم است تمامی تکنیک‌ها شناخته شده و به درستی از آنها استفاده شود. با وجود این بسیاری از کسب و کارها، در دیجیتال مارکتینگ با مشکلاتی مواجه شده....