10 ایده راه اندازی کسب و کار در روستا

روستا می تواند محل درآمدزایی باشد و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد. روستا ها به دلیل فضای بازی که دارند، می توانند یک محل مناسب برای ایده ها و روش های جدید کسب درامد باشند. در نگاه اول روستا ها زیر ساخت های شهر ها را ندارند و همین می تواند نظر....

10 ایده راه اندازی کسب و کار در روستا

روستا می تواند محل درآمدزایی باشد و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد. روستا ها به دلیل فضای بازی که دارند، می توانند یک محل مناسب برای ایده ها و روش های جدید کسب درامد باشند. در نگاه اول روستا ها زیر ساخت های شهر ها را ندارند و همین می تواند نظر....