5 مورد از اشتباهات متداول افیلیت مارکترها در افیلیت مارکتینگ

در افیلیت مارکتینگ هم ممکن است درست مانند بقیه زندگی دچار اشتباه شوید اما برخی موضوعات هستند که با یادگیری آن‌ها می‌توانید از تکرار اشتباهات متداول در افیلیت مارکتینگ جلوگیری کنید. اما این مشکلات دقیقا چه مشکلاتی هستند؟ 1- انتخاب محصول اشتباه برای تبلیغ میلیون‌ها محصول متفاوت وجود دارند که شما می‌توانید با کمپین‌های افیلیت....