6 سایت برتر فریلنسر (دورکاری) ایرانی

فریلنسر یا آزاد کار به فردی گفته می شود که کاری را تحویل می گیرد و در ازای مبلغ مشخصی طبق زمانی که کارفرما تعیین کرده کار را تحویل می دهد. فریلنسرها واژه های دیگری به آن ها نسبت می دهد از جمله حق الزحمه ای,قراردادی و …… فریلنسرها چند سال پیش به سختی کاری....