CSS چیست؟ آشنایی با شیرین‌ترین زبان طراحی وب!

پیش از هرگونه فعالیت در وب‌سایت‌ها، باید ویژگی‌های ظاهری آن‌ها را تا حد قابل توجهی شکل داد. جذابیت و گیرا بودن فضای هر وب‌سایت، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با جذب مخاطب و مشتریانی دارد که برای خرید محصولات یا خدمات و یا استفاده از اطلاعات موجود در آن، وارد شده‌اند. هروقت که صحبت از طراحی....