آیا در ضمیر ناخودآگاه همسر ایده‌آل وجود دارد؟

ازدواج و انتخاب همسر مناسب و ایده آل یکی از مهم ترین انتخاب های انسان در طول زندگی خود می باشد. برای اکثریت افراد ازدواج امر بسیار حساسی است و دوست دارند، بهترین و ایده آل ترین همسر را برای خود انتخاب نمایند. ولی با این حال، یکی از سوالاتی که برای بسیاری از ما وجود دارد، این است که آیا برای ما همسر ایده‌آل در ضمیر ناخودآگاه ما است یا خیر؟

همه ما می دانیم که ناخودآگاه ما به بسیاری از رفتارها و کارهایی که ما انجام می دهیم، فرمان می دهد. بنابراین همسر ایده‌آل در ناخودآگاه ما به صورت یک تصویر وجود دارد، که با برنامه ریزی دقیق و درست ضمیر ناخودآگاه می توان به همسر ایده‌آل خود رسید. برای رسیدن به همسر ایده‌آل در ناخودآگاه مان، باید بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه یکدلی و همدلی ایجاد نمود. بنابراین اگر می خواهید پاسخ سوالات فوق را پیدا کنید، در این صورت تا به آخر این مقاله همراه ما باشید.

ضمیر ناخودآگاه

همه ما اسم ضمیر ناخودآگاه را شنیده ایم. و حتی برخی از ما تا حدودی در مورد خصوصیات و کارکردهای آن اطلاعاتی داریم. ضمیر ناخودآگاه انسان به عنوان فرمانده اصلی ذهن مسئولیت بیشترین رفتارهای انسان را بر عهده دارد. اطلاعاتی که به ناخودآگاه انسان وارد می شود، بدون چون و چرا پذیرفته می شود و ناخودآگاه انسان با استفاده از سیستم قیاسی به ترکیب و نتیجه گیری آن ها می پردازد.

به این معنی که در ناخودآگاه انسان توجهی به درست و یا ناردست بودن اطلاعات نمی شود و تنها بر اساس تکرار این اطلاعات آنها به همدیگر مرتبط می شوند. ضمیر ناخودآگاه در انسان تولید باور می کند که معمولا اولین و قویترین اطلاعات ما نسبت به پدیده های مختلف می باشند. مجموع باورها نگرش ما را به جهان هستی شکل می دهد. آنچه که در ناخودآگاه انسان به صورت نتیجه و خروجی خود را نشان می دهد، تصاویر است.

به همین دلیل اگر ما همسر ایده‌آل ناخودآگاه خود را داشته باشیم، آن را به صورت تصویر مشاهده می کنیم. به همین دلیل است که بسیاری از افراد قبل از ازدواج از همسر ایده‌آل خود تصویری را در ذهن خود دارند و برخی از این افراد که به همسر ایده‌آل خود می رسند، می گویند، که همیشه در ذهن خود همسرم را در نظر داشتم و یا این که گویا وی را سال هاست که می شناسم.

چرا که برای او همسر ایده‌آل در ناخودآگاه اش به صورت تصویر وجود داشته است و وی همیشه به صورت تصویر، همسر ایده‌آل خود را می دیده است. بنابراین برای هر فردی همسر ایده‌آل ناخودآگاه اش بر اساس اطلاعات و داده هایی که وارد آن می شود، وجود دارد و خروجی و نتیجه آن به صورت تصویر خود را نشان می دهد.

همسر ایده‌آل

ازدواج امر مقدسی است. بسیاری از جوان ها بعد از سن بلوغ به ازدواج فکر می کنند و در مورد همسر آینده خود تخیلاتی را در ذهن می دارند. یافتن همسر ایده‌آل برای افرادی که می خواهند ازدواج کنند بسیار مهم است. همه ما دوست داریم با همسر ایده‌آل خود ازدواج کنیم.

همسری که همیشه در ذهن خود و در ناخودآگاه خود آن را تجسم کرده ایم. برای انتخاب همسر و ازدواج اکثریت افراد معیارهایی را در نظر می گیرند تا بر اساس آن به انتخاب همسر ایده‌آل خود بپردازند. همسر ایده‌آل می تواند از دیدگاه هر کسی معیارها و فاکتورهای خاصی را داشته باشد. برخی دوست دارند، همسر ایده‌آل آنها زیبا باشد و برخی دیگر بیشتر به اخلاق و رفتار همسر ایده‌آل خود فکر می کنند.

فارغ از این که معیارها و فاکتورهای همسر ایده‌آل چیست و این معیارها و فاکتورها از فردی به فرد دیگر فرق می کند. می خواهیم به بررسی این نکته بپردازیم، که آیا همسر ایده‌آل ناخودآگاه انسان وجود دارد یا نه؟ همان طور که می دانیم در ناخودآگاه ما بسیاری از موضوعات و مسائل وجود دارد. اما آیا همسر ایده‌آل هم در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد.

همسر ایده‌آل در ناخودآگاه

ابتدا باید این مطلب را عنوان کنیم، که در ضمیر ناخودآگاه هر کسی همسر ایده آل وی وجود دارد. چرا که هر فردی در ضمیر ناخودآگاه خود به خصوصیات و ویژگی هایی که همسر آینده اش باید داشته باشد، توجه دارد و بارها و بارها آن را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. بنابراین همسر ایده‌آل ناخودآگاه هر فردی وجود دارد و هر فردی در ضمیر ناخودآگاه به آن فکر می کند.

باورهای درونی که انسان دارد و مراحل رشد و تربیت وی موجب می شود، که همسر ایده‌آل وی در ناخودآگاه اش شکل بگیرد. همسر ایده‌آل هر فردی در ناخودآگاه اش ممکن است با همسر ایده‌آل فرد دیگری تفاوت های زیادی داشته باشد. ولی با این حال، نکته مهم این است که هر فردی در ضمیر ناخودگاه خود همسر ایده‌آل دارد و به طور ناخواسته و درونی دوست دارد، به وی برسد. اما این که چقدر ممکن است وی به همسر ایده‌آل ضمیر ناخودآگاه خودش برسد، متفاوت است. چرا که در برخی مواقع فردی که ازدواج می کند، همسری را بر می گزیند که با همسر ایده‌آل ناخودآگاه اش بسیار فرق می کند. دلیل این اتفاق عدم تمرکز بر روی معیارها و خصوصیاتی است که همسر ایده‌آل ناخودآگاه اش دارد.

برای این که به همسر ایده‌آل در ضمیر ناخودآگاه مان داریم، برسیم باید بر روی قدرت تمرکز و قدرت تفکر خود متمرکز شده و با توجه به معیارها و فاکتورهایی که برای همسر ایده‌آل خود برگزیده ایم، به انتخاب همسر بپردازیم. به این صورت می توانیم همسر ایده‌آل خود را که در ضمیر ناخودآگاه خود داریم را به سوی خود جذب کنیم.

ضمیر ناخودآگاه و همسر ایده‌آل

بعد از این که دانستیم، در ضمیر ناخودآگاه هر فردی همسر ایده‌آل وی وجود دارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا می توان بر اساس ضمیر ناخودآگاه همسر ایده‌آل خود را انتخاب کرد. وقتی ما می توانیم همسر ایده‌آل خود را انتخاب کنیم که از کارکرد ضمیر ناخودآگاه خود مطلع باشیم.

همه ما می دانیم که هر چه در ضمیر ناخودآگاه خود ثبت کنیم و هر آنچه که در آن ذخیره سازی کنیم در جهان وجودتان به گونه ای خاص ظاهر خواهد شد. بنابراین وقتی ما خصوصیات و فاکتورهایی که دوست داریم، همسر ایده‌آلمان داشته باشد را در ناخودآگاه خود ضبط می کنیم، در این صورت می توانیم از قانون جذب برای رسیدن به آن استفاده کنیم.

قانون جذب به ما کمک می کند تا به همسر ایده‌آل ضمیر ناخودآگاه خود دست پیدا کنیم. برای این منظور باید با قانون جذب آشنایی دقیق و درستی داشته باشیم و از نحوه کارکرد و عمل صحیح به آن آگاهی داشته باشیم. تنها به این صورت است که می توانیم به همسر ایده‌آل در ناخودآگاه خود دست پیدا کنیم.

ازدواج با همسر ایده‌آل بر اساس ضمیر ناخودآگاه

اگر می خواهید ازدواج تصادفی نداشته باشید و به اصطلاح ازدواج شما مانند ازدواج بسیاری از افراد باری به هر جهت نباشد. در این صورت بهتر است از ضمیر ناخودآگاه و ذهن هوشیار خود کمک بگیرید. برای این منظور باید در ضمیر ناخودآگاه خود همسر ایده‌آل خود را ترسیم کنید و ذهن شما یکدل شود. یکدل شدن شما باید در ضمیر آگاه و ناخودآگاه شما به وجود آید تا بتوانید بر اساس آن همسر ایده‌آل ضمیر ناخودآگاه خود را که تجسم کرده اید جذب خود کنید.

در وهله اول باید با استفاده از تجسم خلاق و یا استفاده از قانون جذب و و یا تکنیک های خاص ناخودآگاه خود را برای رسیدن به هدف خاص که همان جذب همسر ایده‌آل می باشد، فراهم کنید و بر این اساس سعی کنید که همسر ایده‌آل خود را انتخاب نماید. با انتخاب همسر ایده‌آل ضمیر ناخودآگاه خود که آن را ترسیم کرده اید، می توانید خوشبختی و زندگی خوب و آرامبخشی را برای خود و خانواده خود فراهم کنید.

با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه می توان به جذب همسر ایده‌آل خود اقدام کرد و همسر مناسب خود را به دست آورد.

نکته ی نهایی

در نهایت باید گفت که هر کسی در ناخودآگاه خود همسر ایده‌آل خود را تصویر و تجسم می کند. چرا که در ضمیر ناخودآگاه ما بر اساس خواست ها و تمایلاتی که ما داریم، خصوصیات و ویژگی هایی را برای همسر ایده‌آل خود در نظر می گیریم که در ضمیر ناخودآگاه ما به همسر ایده‌آلمان شکل می دهد.

برای این که به همسر ایده‌آل در ضمیر ناخودآگاه خود برسیم باید، بین خودآگاه و ناخودآگاه یکدلی ایجاد کنیم و بتوانیم همسر ایده‌آل خود را جذب خود کنیم. تنها به این صورت است که می توان به همسر ایده‌آل خود دست پیدا کرد.

editor.2

نویسنده از: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

دیدگاه خود را بنویسید

یک + 12 =